Szolgálatok 2022-04-26T10:24:05+00:00

„Csak Egyet”

Mandulaszem Bábcsoport

Szent András Evangelizációs Iskola

Dicsőitő szolgálat

Életreform Krisztusban

Tűz evangelizáció

Virrasztás

Kafarnaum

Lelki Napok

Az ÚJ Jeruzsálem Közösség: szolgálók közössége

„Minden krisztushívőnek kötelessége és joga azon fáradozni, hogy az üdvösség isteni híre minden korban és az egész világon minden emberhez egyre inkább eljusson.” (CIC.211.kán.)

Keresztényként és az Egyház tagjaként arra kaptunk hivatást, hogy szolgálatunkat közösségében lássuk el. Nem dolgozhatunk elszigetelten, csak többi testvérünkre s a nekik adott karizmákra támaszkodva.

Az egész Egyházzal együtt hisszük, hogy minden keresztény, életállapotától függetlenül meghívást kapott a szolgálatra, speciális feladatához pedig megkapta a megfelelő kegyelmi adományt a Szentlélektől.

„A kegyelmi adományok különfélék ugyan, de a Lélek ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. És az erőmegnyilvánulások is különfélék, de Isten, aki mindezt mindenkiben cselekszi, ugyanaz. A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele.” (1Kor 12,4-7)

A közösség vezetőinek segíteniük kell, hogy a testvérek kibontakoztathassák Istentől kapott ajándékaikat, s az ő dolguk az is, hogy felismerve egy-egy hivatás hitelességét, megfelelő felkészítés után az adott területen szolgálatba állítsák őket.

„Ő némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat evangelistává, pásztorrá és tanítóvá tett, hogy szolgálatuk betöltésére neveljék a szenteket, és felépítsék Krisztus testét”. (Ef 4,11)

A missziós közösség szerteágazó tevékenységet folytat az evangélium hirdetésének szolgálatában, a megtérők és régebbi tagjaik gondozásában, felépítésében. Ezért a szolgálatok, hivatások és karizmák sokaságára van szükség harmonikus működéséhez. A gyermekekkel való foglalkozás, a szegények szolgálata, a közbenjáró imádság, az anyagi és adminisztrációs ügyek vezetése, a zene és más művészi tevékenységek művelése, a vendégszeretet gyakorlása stb. mind szükséges ahhoz, hogy Jézus Krisztus örömhírét megjeleníthessük a mai világban. Ezért a Közösség igényli, hogy a legkülönfélébb karizmákkal rendelkező, legkülönfélébb lelki alkatú testvérek aktívan, egymást kiegészítve dolgozzanak a közös cél érdekében.

Ha szívesen bekapcsolódnál bármelyik szolgálati területbe, kérünk, gyere el valamelyik Nagyközösségi találkozónkra, hogy személyesen is megismerkedhessünk, és beszélhessünk róla.