Beszámolók 2021-06-25T12:07:13+00:00

Beszámolók

2020. augusztus 25-28

Bükkszentkereszt

Közösségünk szűk vezetői köre már évek óta el szokott vonulni néhány napra egy csendes helyre, hogy az – iskolaévhez igazodó, szeptemberben kezdődő – évünket böjttel, imával együttgondolkodással, tervezéssel kezdjük.

Ebben az évben, mivel a járvány miatt elmaradt a közösségi táborunk, felmerült a gondolat, hogy ezt a kezdő alkalmat bővítsük ki és hívjuk meg azokat a tagjainkat, akik valamilyen szolgálatban aktívan részt vesznek. Egy utolsó pillanatban jött pályázati lehetőség lehetővé tette anyagilag is ennek megvalósítását.

Bükkszentkereszten a „Szent Ferenc Kisnővérei” által működtetett lelkigyakorlatos házban találtunk csodálatos környezetben csodálatos otthonra. Bár csak három és fél napig voltunk együtt, mégis volt idő az elmélyedésre, kirándulásra, a jóízű étkezések mellett jóízű beszélgetésekre. Nagy élmény volt mindannyiunk számára csütörtökön a görögkatolikus liturgia szerinti szentmisén részt venni.

Meg tudtuk vitatni, beszélni a közös alapjainkat, felfrissültünk, megújultunk közösségi víziónkban. Ebből gyökereztetve – az Úr előtti csendességben, a kiscsoportos beszélgetésekben – próbáltuk megtalálni, illetve megerősíteni személyes elhívásunkat, szolgálatainkat. Kerestük a konkrét módját annak, hogy ki-ki hogyan tud még jobban kapcsolódni karizmáival, elhívásával közösségünk szolgálataihoz.

Az esti dicsőítésekben, prófétai imaestekben, a közbenjáró imák során megtapasztalhattuk Isten jelenlétét, erejét, gyógyító szeretetét, a Szentlélek ma is hívó szavát és felkenetését.

Mikesyné Julika

2019.10.

Életreform Krisztusban

A fenti címmel indítottunk 2019. október első hetétől egy újra-alapozó és megújító kurzust közösségünk elkötelezett szövetséges és jelölt tagsága részére.

Az alkalmakat a D-18 Café & Bar-ban (Bp. VI. Dessewffy u.18) tartottuk keddenként nagyon inspiráló környezetben. Köszönet a tulajdonosoknak a nagyszerű lehetőségért!

A meghirdetés után nagyon gyorsan betelt a létszám, és ok.8-án 40 résztvevővel indulhatott a kurzus. A témák egymásra épültek, és sok területet öleltek fel: kérügma, 10 parancsolat, Szentlélek-keresztség, karizmák, belső gyógyulás/szabadulás, családfa gyógyulása, imaiskola, keresztény életvezetés. Minden témát az életreform, az újrakezdés, a változás, a gyógyulás, növekedés szempontjából igyekeztünk megragadni, hogy valóban megújuljon a résztvevők élete és lelkesedése Jézusban.

A kulturált környezet lehetőséget adott a résztvevőknek már a kezdés előtti találkozásra, kávé, tea, süti melletti beszélgetésekre. Az alkalmak elején Szigetvári Marcsi vezetésével már a dicsőítés során beléptünk Isten jelenlétébe, majd a tanítás után kiscsoportos megosztásra, feldolgozásra került sor. Életállapot és életkor figyelembe vételével osztottuk be a 8-10 fős kiscsoportokat, akik között a közös feldolgozás, megosztás során igazi baráti, testvéri kapcsolatok alakultak ki, akik a hét folyamán otthoni imáikban is hordozták egymást.

A minimális lemorzsolódás, a testvérek kitartása igazolta, hogy milyen nagy szükség volt erre a képzésre. Történt ez úgy, hogy 2020 márciusától áttértünk az online alkalmakra, amire meglepő gyorsasággal átálltak mind a szervezőcsapat tagjai, mind a résztvevők. Itt említem meg a szolgáló team tagjainak nevét: Kunszabó Zoltán & Panni, Nagy Zsolt, Kármán Kriszta és Mikesyné Julika.

Június végén befejeztük a kurzus tartalmi részét. Jelenleg, szeptember óta a résztvevők személy szerinti átimádkozása folyik, hogy gyógyulást nyerjenek életük sebzettségeiből és szabadulást megakadásaikból, megkötözöttségeikből, és felszabadulhassanak azoknak az áldásoknak a befogadására, amit az Atya végtelen szeretetében tartogat a számukra. Ahogy a vírushelyzet engedi egy hálaadó szentmisével szeretnénk zárni ezt a kurzust.

Hisszük, hogy mindannyian – team-tagok és résztvevők is – valóban megtapasztalhattuk a Szentlélek támogató, megújító jelenlétét a kurzus során, és Jézusban gazdagodva, elkötelezettebben tudunk beleállni Istentől kapott elhívásunkba.

Mikesyné Julika

2020.10.14.

Tűz-evangelizáció Budapesten

Múlt hét szombaton ismét gyönyörű alkalmunk volt a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Hálát adok Istennek az Ő szeretetéért, azért, hogy együtt lehettünk, újra személyesen találkozhattunk a testvéreinkkel. Jó, hogy így van ez, még azokkal a feltételekkel is, hogy most mindenkinek maszkot kell viselnie és a szabályokat be kell tartania.

Négy órakor elkezdtük az Urat dicsérni, megszólaltak az első dalok. Isten jelen volt, érezni lehetett, ahogy a Lélek érint minket. Így haladtunk a délutánból az estébe. Kint már sötétedett, de bent egyre világosabb lett. Sándor József Csaba testvérünk őszinte tanúságtételt tett az ő múltjáról, hogy miként volt rabságban, és arról, hogy hogyan találkozott Jézussal, aki megszólította, megmentette és teljesen átírta az életét. Így már rajta keresztül is terjed az Úr jósága, a mindennél nagyobb, irgalmas szeretete. Dicsőség Istennek! Kívánok az én testvéremnek további gyönyörű életet, és minél több alkalmat, ahol elmondhatja mindazt amit ajándékként megkapott és, hogy mennyi szeretetet költöztetett Isten a szívébe.

Kunszabó Zoltán csodálatosan tanított a mindent meghaladó, emberi mértékkel felmérhetetlen isteni szeretetről, a megbocsátásról, buzdította az embereket, és Jézus hívó szavát szólta ki azok felé, akik még nem adták oda az életüket, hogy Isten megérintse, átölelje és meggyógyítsa. Külön nagy öröm volt, hogy a kereszt közvetlen közelében lehettem ezen az estén, tanújaként annak, ami történt. Több testvér is közeledett, megérintette a keresztet, és könnyek közt mondta el a megtérő imáját Jézusnak, mindent átadva neki és elindulva vele az új, ÖRÖK életre.

Isten jó! Dicsőítettük mindazért amit elvégzett, és azért is, amit most is tesz! Nincs elveszett élet, Ő mindenkit vár és meg akar gyógyítani, meg akar menteni! Alleluja!

Molnár Sándor