Beszámolók 2023-01-14T10:44:59+00:00

Beszámolók

2020. augusztus 25-28

Bükkszentkereszt

Közösségünk szűk vezetői köre már évek óta el szokott vonulni néhány napra egy csendes helyre, hogy az – iskolaévhez igazodó, szeptemberben kezdődő – évünket böjttel, imával együttgondolkodással, tervezéssel kezdjük.

Ebben az évben, mivel a járvány miatt elmaradt a közösségi táborunk, felmerült a gondolat, hogy ezt a kezdő alkalmat bővítsük ki és hívjuk meg azokat a tagjainkat, akik valamilyen szolgálatban aktívan részt vesznek. Egy utolsó pillanatban jött pályázati lehetőség lehetővé tette anyagilag is ennek megvalósítását.

Bükkszentkereszten a „Szent Ferenc Kisnővérei” által működtetett lelkigyakorlatos házban találtunk csodálatos környezetben csodálatos otthonra. Bár csak három és fél napig voltunk együtt, mégis volt idő az elmélyedésre, kirándulásra, a jóízű étkezések mellett jóízű beszélgetésekre. Nagy élmény volt mindannyiunk számára csütörtökön a görögkatolikus liturgia szerinti szentmisén részt venni.

Meg tudtuk vitatni, beszélni a közös alapjainkat, felfrissültünk, megújultunk közösségi víziónkban. Ebből gyökereztetve – az Úr előtti csendességben, a kiscsoportos beszélgetésekben – próbáltuk megtalálni, illetve megerősíteni személyes elhívásunkat, szolgálatainkat. Kerestük a konkrét módját annak, hogy ki-ki hogyan tud még jobban kapcsolódni karizmáival, elhívásával közösségünk szolgálataihoz.

Az esti dicsőítésekben, prófétai imaestekben, a közbenjáró imák során megtapasztalhattuk Isten jelenlétét, erejét, gyógyító szeretetét, a Szentlélek ma is hívó szavát és felkenetését.

Mikesyné Julika

Köszönjük Magyarország Kormányának támogatását!

keszult magyarorszag korm tamogatasaval 2020 1

2019.10.

Életreform Krisztusban

A fenti címmel indítottunk 2019. október első hetétől egy újra-alapozó és megújító kurzust közösségünk elkötelezett szövetséges és jelölt tagsága részére.

Az alkalmakat a D-18 Café & Bar-ban (Bp. VI. Dessewffy u.18) tartottuk keddenként nagyon inspiráló környezetben. Köszönet a tulajdonosoknak a nagyszerű lehetőségért!

A meghirdetés után nagyon gyorsan betelt a létszám, és ok.8-án 40 résztvevővel indulhatott a kurzus. A témák egymásra épültek, és sok területet öleltek fel: kérügma, 10 parancsolat, Szentlélek-keresztség, karizmák, belső gyógyulás/szabadulás, családfa gyógyulása, imaiskola, keresztény életvezetés. Minden témát az életreform, az újrakezdés, a változás, a gyógyulás, növekedés szempontjából igyekeztünk megragadni, hogy valóban megújuljon a résztvevők élete és lelkesedése Jézusban.

A kulturált környezet lehetőséget adott a résztvevőknek már a kezdés előtti találkozásra, kávé, tea, süti melletti beszélgetésekre. Az alkalmak elején Szigetvári Marcsi vezetésével már a dicsőítés során beléptünk Isten jelenlétébe, majd a tanítás után kiscsoportos megosztásra, feldolgozásra került sor. Életállapot és életkor figyelembe vételével osztottuk be a 8-10 fős kiscsoportokat, akik között a közös feldolgozás, megosztás során igazi baráti, testvéri kapcsolatok alakultak ki, akik a hét folyamán otthoni imáikban is hordozták egymást.

A minimális lemorzsolódás, a testvérek kitartása igazolta, hogy milyen nagy szükség volt erre a képzésre. Történt ez úgy, hogy 2020 márciusától áttértünk az online alkalmakra, amire meglepő gyorsasággal átálltak mind a szervezőcsapat tagjai, mind a résztvevők. Itt említem meg a szolgáló team tagjainak nevét: Kunszabó Zoltán & Panni, Nagy Zsolt, Kármán Kriszta és Mikesyné Julika.

Június végén befejeztük a kurzus tartalmi részét. Jelenleg, szeptember óta a résztvevők személy szerinti átimádkozása folyik, hogy gyógyulást nyerjenek életük sebzettségeiből és szabadulást megakadásaikból, megkötözöttségeikből, és felszabadulhassanak azoknak az áldásoknak a befogadására, amit az Atya végtelen szeretetében tartogat a számukra. Ahogy a vírushelyzet engedi egy hálaadó szentmisével szeretnénk zárni ezt a kurzust.

Hisszük, hogy mindannyian – team-tagok és résztvevők is – valóban megtapasztalhattuk a Szentlélek támogató, megújító jelenlétét a kurzus során, és Jézusban gazdagodva, elkötelezettebben tudunk beleállni Istentől kapott elhívásunkba.

Mikesyné Julika

2020.10.14.

Tűz-evangelizáció Budapesten

Múlt hét szombaton ismét gyönyörű alkalmunk volt a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Hálát adok Istennek az Ő szeretetéért, azért, hogy együtt lehettünk, újra személyesen találkozhattunk a testvéreinkkel. Jó, hogy így van ez, még azokkal a feltételekkel is, hogy most mindenkinek maszkot kell viselnie és a szabályokat be kell tartania.

Négy órakor elkezdtük az Urat dicsérni, megszólaltak az első dalok. Isten jelen volt, érezni lehetett, ahogy a Lélek érint minket. Így haladtunk a délutánból az estébe. Kint már sötétedett, de bent egyre világosabb lett. Sándor József Csaba testvérünk őszinte tanúságtételt tett az ő múltjáról, hogy miként volt rabságban, és arról, hogy hogyan találkozott Jézussal, aki megszólította, megmentette és teljesen átírta az életét. Így már rajta keresztül is terjed az Úr jósága, a mindennél nagyobb, irgalmas szeretete. Dicsőség Istennek! Kívánok az én testvéremnek további gyönyörű életet, és minél több alkalmat, ahol elmondhatja mindazt amit ajándékként megkapott és, hogy mennyi szeretetet költöztetett Isten a szívébe.

Kunszabó Zoltán csodálatosan tanított a mindent meghaladó, emberi mértékkel felmérhetetlen isteni szeretetről, a megbocsátásról, buzdította az embereket, és Jézus hívó szavát szólta ki azok felé, akik még nem adták oda az életüket, hogy Isten megérintse, átölelje és meggyógyítsa. Külön nagy öröm volt, hogy a kereszt közvetlen közelében lehettem ezen az estén, tanújaként annak, ami történt. Több testvér is közeledett, megérintette a keresztet, és könnyek közt mondta el a megtérő imáját Jézusnak, mindent átadva neki és elindulva vele az új, ÖRÖK életre.

Isten jó! Dicsőítettük mindazért amit elvégzett, és azért is, amit most is tesz! Nincs elveszett élet, Ő mindenkit vár és meg akar gyógyítani, meg akar menteni! Alleluja!

Molnár Sándor

BODAJK 2019
  1. július. 4-7.

Bodajk 

ÚTON A MESTERREL 

Az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség nyári tábora 

  1. júl. 4-7. Bodajkon, a Tölgyes Táborban rendeztük meg közösségünk nagytáborát kicsiknek és nagyoknak, egyedülálló és családos testvéreinknek, hogy együtt tölthessünk egy hetet a természetben.

A nyitó szentmisét Székely János püspökatya celebrálta. Vendégünk volt Lackfi János és felesége, Juli, akik tanúságtételükkel ajándékoztak meg minket: 

beszámoltak megismerkedésükről, hogyan vezette őket a jó Isten egymáshoz; mindennapi küzdelmeikről, s arról, hogy Isten mennyire konkrétan jelen van az életükben vezetésével, gondoskodásával. Megerősítő volt hallgatni őket. 

Kirándulások, szabadtéri szentmise az erdőben, dicsőítések, foci és játék, színvonalas előadások, a gyerekek külön foglalkoztatása mind-mind részét képezte nyaralásunknak. 

A gyermekeinkhez érkezett Daru Péterné Eszter, népi iparművész és tojásfestő és Zsinko István kovácsmester, akikkel igazi remekműveket készíthettek a gyerekek. 

Felnőtt résztvevőinknek Uzsalyné dr. Pécsi Rita tartott előadást gyermeknevelésről, önismeretről. Mély és hiteles személyisége magával ragadta a hallgatóságot. 

Minden nyáron fontos számunkra, hogy az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség tagjai néhány napot együtt tölthessenek kikapcsolódásban és imádságban. 

Köszönetünket fejezzük ki táborunk támogatásáért Magyarország Kormányának. 

keszult magyarorszag korm tamogatasaval 2019
DSC 4103

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ 2021., ÚJ JERUZSÁLEM KATOLIKUS KÖZÖSSÉG

Támogatott esemény: Nyári tábor és Team-napok, 2021. júl. 11-17., Vajta

OÁZIS címmel tartottuk meg 2021 nyarán négy napos nyári táborunkat Vajtán, a Zichy kastélyban (júl. 14-17.), amelyet a Team-napok előztek meg (júl. 11-13.).

A covid járvány idején megtapasztalt elzártság sokunk számára száraz, hosszú sivatagi időszakot jelentett, kifáradást, elcsüggedést, próbatételt tapasztaltunk meg. Mindnyájunk számára szükség volt megtalálni, felfedezni az Oázisban az életet adó vizet, felfrissülést, amit nem adhat meg számunkra más, csak egyedül Jézus Krisztus: „Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyon mindenki, aki hisz bennem. Amint az Írás mondja: élővíz folyói fakadnak majd belőle. Ezt a Lélekről mondta, amelyet a benne hívők meg fognak kapni.” (Jn 7,37-39)

A nagytábort megelőző három napban, a Team-napok keretében a Közösségünk belső köre, a szolgálatokban részt vevő testvérek voltak együtt, mint 50 fővel. Együtt merítettünk a forrásból az elcsendesedés, az imádság, a szentségimádás, a szentmise, a tanítások és a dicsőítés által. Mód nyílt szervezésre, a szükséges megbeszélések lebonyolítására is, kisebb-nagyobb csoportokban.

Imádságban kértük az Urat, mutassa meg mindannyiunknak a karizmáinkat, amikkel szolgálhatunk testvéreink felé a közösségben.

Témáink voltak:

  • Az év tervezett programjának összeállítása, a szükséges szolgálatok áttekintése
  • Szolgálati területek, szolgálócsoportok meghatározása, felmerülő új szolgálatok felállítása
  • Csend az Oltáriszentség előtt: Életem, karizmáim és szolgálataim súlypontjainak tisztázása

A hét második felében már a teljes Közösség együtt volt: családok, gyerekek, egyedülállók, fiatalok és idősebbek; több, mint 150 résztvevővel.

Folytattuk a töltődést; amit az imádságos légkörön és az elhangzott tanításokon túl az együtt töltött idő, közös játék, számháborúzás, gyerekprogramok, beszélgetések, sport és fürdés, sok nevetés és vidámság tett minket gazdagabbá.

Megtapasztaltuk, mennyire nagyszerű együtt lenni a testvérekkel. A kiscsoportos beszélgetések során megoszthattuk nehézségeinket, bátorítottuk egymást, erőt merítettünk mindnyájan újra a hétköznapokhoz.

Köszönjük Magyarország Kormányának a pályázaton elnyert támogatást táborunk megvalósításához! A pályázati pénzzel főként a családok részvételét és gyermekszolgálat segítőinek költségeit támogattuk.

keszult magyarorszag korm tamogatasaval 2021
JKK Vajta 2022 1432

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ 2022., ÚJ JERUZSÁLEM KATOLIKUS KÖZÖSSÉG

Tűzzé lenni” – az Új Jeruzsálem Katolikus Közösség nyári tábora

Vajta, 2022. júl. 10-15.

Nyár közepén Vajtán, a Zichy-Vajta Konferencia Központban töltöttünk néhány napot. Nagyszerű lehetőség volt ez Közösségünk tagjai és barátai számára, hogy Isten jelenlétében együtt lehessenek imádságban és tanításokban, kiscsoportos megosztásban és játékokban. A tábor családos jellegű, több generációs volt, 250 résztvevővel. Igyekeztünk mindenkinek tartalmas együttlétet, szórakozást biztosítani a kisgyerekektől kezdve a fiatalokon át az idősebbekig. Ebbe a komoly programok mellett belefért a gyermekeinkkel közös játék, a strandolás, a pihenés, és a napot záró nagy beszélgetések is.

A Kastély és környezete pihentető, felüdítő: sétálhattunk a fák között, gyönyörű angol parkra nyílik kilátás a kastély teraszáról. Sportpályákon játszhattunk, medencében frissülhettünk a nyári meleg napokon.

Álljon itt néhány mondat közösségünk tagjainak leveleiből:

Öröm van a szívemben, hogy közel egy héten keresztül azt az életet éltük, amit Isten elképzelt számunkra: dicsőítések, imák, közbenjárások, egyre mélyebb megosztások, közösségi együttlétek.”

Végtelen hála van bennem, hogy együtt élhettük meg azt a csodálatos egységet, ami ott összeforrasztott bennünket…

Hatalmas, gyengéd, gondoskodó, megértő, szívből kiáramló szeretetet éreztem, ami mindenekfelett való. Egyenként érint mindenkit, mégis együtt mindenkit.”

Amíg a felnőtteknek délelőtt tanítás, illetve kiscsoportos foglalkozás volt, mi addig csemetéiket kivittük a szabadba és megpróbáltunk nekik értékes időtöltést biztosítani. Volt benne bőven kihívás is, nyűgösség is, de ezt mindig ellensúlyozták az áldásos, idilli pillanatok és azok, amikor éppen én tanultam valamit a csöppségek viselkedéséből.”

Hatalmas kegyelem volt számomra, hogy a délelőtti gyerekszolgálat után mindig szentmise következett, ahol megemlékezhettünk erről a felfoghatatlan szeretetről, és beléphettünk a Jóisten jelenlétébe, ahol minden a helyére kerül. Hálás vagyok az elképesztően rugalmas gyerekszolgáló csapatért és hogy a hét folyamán együtt segíthettük a szülők teljesebb tábori jelenlétét.”

A közbenjáró ima alatt az Úr megérintett, megvigasztalt, megerősített. Sok bennem lévő kérdésre választ adott, dicsőség Neki.”

Tele voltam kérdésekkel. „Jesszusom hova kerültünk”? Másnap Zoli előadásában Pál apostol pontról pontra feleletet adott minden kérdésemre… Megrendülten, könnyek között öleltük át Zolit, de benne (diakónussá szentelése folytán in persona Christi) Jézust az előadás végén. Ekkor éreztük igazán, hogy megérkeztünk!”

Hála és dicsőség legyen a Mindenható Istennek minden tettéért!

Köszönjük Magyarország Kormányának a pályázaton elnyert anyagi támogatást táborunk megvalósításához! Az elnyert összegből főként a családok részvételét és gyermekszolgálat segítőinek költségeit támogattuk.

keszult magyarorszag korm tamogatasaval 2022