Ne féljetek!

Az Amerikából érkező, háborús pusztítást mutató képek nyomán emberek milliárdjainak szívében lett úrrá a félelem. Mi lesz, ha bennünket is támadás ér? Mi lesz, ha az Egyesült Államok válaszcsapásai nyomán hazánk is háborús övezetbe kerül?

Jézus szavai alapján tudjuk, hogy az utolsó időkben az emberiség alapvető lelkiállapota a félelem lesz. “Az emberek megrendülnek a rémülettől és annak várásától, ami a földkerekséggel történik” (Lk 21,26). Az Úr azonban figyelmezteti övéit: “Vigyázzatok, titeket ne kerítsen hatalmába a félelem!” (Mt 24,6). Hozzánk szól tehát a NE FÉLJETEK! – biztatása, akiknek a bizonytalan helyzet ellenére is van reménységünk. Mert ma is van gondviselő Atyánk, aki a hajunk szálát is számon tartja. És van megváltó Krisztusunk, aki örökkévaló országot készített nekünk a mennyben, ahol nincs sírás és fájdalom, ahová be is fogunk lépni, ha mindvégig kitartunk a hitben. A keresztények örömét ezért nem lehet elvenni: mert örömünk és reménységünk forrása nem ebből a világból való. Most dönthetünk: a félelmet és az aggodalmaskodást választjuk, ami kiöli belőlünk a hitet, és végül elszakít Istentől, vagy megerősödünk hitünkben és az Úr Jézusba vetjük bizalmunkat. Aki hisz, és napról napra imádságban tárja fel szívét Atyja előtt, megtelik Isten békéjével, szeretetével, és eltávozik a félelem. “Mert a szeretetben nincsen semmi félelem…” (1Jn 4,18). Ne féljünk tehát, hanem szeressük Istent, és Őbenne megerősödve tegyünk tanúságot mindazoknak, akiknek eddig csak a félelem jutott. Tartsunk ki reménységünk megvallásában és meg fogjuk látni, hogy az emberek milyen készségesen fogadják majd a reménység evangéliumát!

Kunszabó Zoltán

2019-07-04T12:22:04+00:00